Chorleiter: Christian Fraberger
Obmann: Klaus Jugl
Obmannstv.: Bettina Kreuter
Kassierin: Vera Moser
Kassierinstv.: Gabriele Schaar
Schriftführerin: Anna Krenn
Schriftführerinstv.: Elisabeth Jugl

Vorstand